Política de privacitat i Protecció de Dades

Crecimiento Online, S.L., gestora d'esta botiga online, manifesta el seu respecte i compliment de les disposicions arreplegades en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa concordant. Per això, li informa de la seua política de protecció de dades perquè el client determine voluntàriament si desitja facilitar les seues dades personals a Crecimiento Online.

Esta Política de Privacitat establix l'ús, manteniment i cessió que fem de les dades personals dels clients de la botiga / pàgina web.

Privacitat

Crecimiento Online es compromet a desenrotllar relacions de llarga duració basades en la confiança. Per això, Crecimiento Online farà tot el que es puga per a assegurar que el seu dret de privacitat es mantinga i es protegisca.

Seguretat

El nostre servidor segur garantix la privacitat de les dades que ens transmet. La dita privacitat s'aconseguix per mitjà del protocol SSL, encriptant les dades enviades, de manera que ningú puga apropiar-se d'ells ja que no disposa de la clau necessària. Pot comprovar que el teu navegador és segur si apareix el símbol del cadenat i també es pot apreciar que la URL varia lleugerament: ja no comença amb http sinó amb https.

Crecimiento Online advertix expressament el client que l'estat actual de desenrotllament de la tècnica no permet garantir totalment la protecció de dades en transmissions de dades en xarxes obertes com a Internet. El Client és conscient que per motius tècnics el proveïdor té accés en tot moment a les pàgines gravades en el servidor de xarxa i si és el cas també a altres dades del Client arxivats allí. També altres usuaris d'Internet podrien estar en disposició tècnica d'interferir de forma no autoritzada en la seguretat de la xarxa, controlant el tràfic de missatges. El Client serà totalment responsable de la seguretat de les dades que ell haja transmés en Internet i gravat en servidors de xarxa.

El nostre botiga online està allotjada en servidors ubicats a Espanya. Operem amb dos empreses espanyoles: Loading i Professional Hosting, per la qual cosa certes característiques de seguretat depenen d'estes empreses, ja que les dades s'emmagatzemen en els seus servidors segurs localitzats en la Unió Europea.

Dades que arrepleguem

Crecimiento Online pot sol·licitar o demanar informació personal de clients online de diverses maneres, incloent formularis online per a sol·licitar productes o servicis i altres sol·licituds en què s'invita als clients a facilitar la dita informació.

Crecimiento Online informa els clients que les dades personals que es faciliten en el formulari d'inscripció, així com qualsevol altra informació que el client puga facilitar en el futur dins del marc de la seua relació amb nosaltres, podran ser inclosos en els fitxers d'esta entitat.

Crecimiento Online també podrà demanar informació sobre com accedixen els clients a la seua pàgina web per mitjà de l'ús d'un identificador únic per a cada client a través de l'ús de cookies (pot obtindre informació ampliada en l'apartat corresponent)

Què són les cookies?

Una cookie és un fitxer d'informació emmagatzemat en l'ordinador del client i vinculat amb informació sobre el dit client. Crecimiento Online podrà utilitzar tant cookies de sessió com cookies permanents.

Les cookies de sessió, una vegada que el client tanca el seu navegador o es desconnecta, acaben i s'esborren. Una cookie permanent és un xicotet fitxer de text emmagatzemat en el disc dur de l'ordinador del client per un llarg període de temps. El fitxer d'ajuda del seu navegador conté informació i instruccions sobre com eliminar cookies permanents, però tinga en compte que la seua eliminació pot comportar una disminució en la qualitat dels servicis prestats. Les cookies de sessió poden ser usades per crecimiento Online per a conéixer les preferències del client mentres este visita la pàgina web. També ajuden a minimitzar els temps de descàrrega i a estalviar processaments del servidor. Les cookies permanents poden utilitzar-se per la botiga online per a, per exemple, emmagatzemar si el client vol o no que la seua contrasenya es recorde o informació semblant. Les cookies que s'utilitzen en la pàgina web no contenen informació personal que identifique el client.

Fitxers log

Com la majoria de pàgines web, Crecimiento Online utilitza fitxers log. Esta informació pot incloure adreces d'IP, tipus de navegador, proveïdor d'accés a internet (ISP), pàgines d'eixida/entrada, tipus de plataforma, segell d'hora i data o nombre de clics per a analitzar tendències, administrar la pàgina web, seguir els moviments del client de forma agregada i demanar informació demogràfica en sentit ampli per a ús conjunt. En tot cas, cap informació que s'emmagatzeme en fitxers log, inclosa però no limitada a les adreces d'IP, està relacionada amb informació personal que identifiquen una persona.

FaceBook

Tinga en compte que al fer clic en els botons de Facebook, s'envien dades a la dita empresa. Estes dades són tractats per Facebook i estan fora de l'abast i la responsabilitat de la nostra empresa. Li fem constar que, a més, comptem amb una versió online de la nostra botiga per a esta xarxa social.

Dades voluntàries i obligatoris

Excepte en els camps en què expressament es determine el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals són voluntàries, sense que la falta de contestació a les dites preguntes implique una minva en la qualitat dels servicis que el client sol·licita. La falta d'ompliment dels camps determinats com obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impossibilitarà que Crecimiento Online puga donar-li d'alta com a client o prestar-li els servicis sol·licitats com, per exemple, finalitzar una compra.

Finalitats d'ús de les dades

Estos fitxers tenen les finalitats següents: Gestionar, administrar i prestar-li els servicis que sol·licite de la botiga online; Facilitar el compliment i execució de la relació contractual; Realitzar, si és el cas, la gestió de cobraments i pagaments pels servicis, inclús quan la relació haja acabat; Conéixer millor els seus gustos i adequar els servicis a les seues preferències i necessitats; Poder oferir-li nous productes, servicis, ofertes especials o actualitzacions; Enviar-li publicitat pròpia o de tercers a aquells clients que ho consenten; Realitzar estudis sobre l'efectivitat de la pàgina web, màrqueting, publicitat i vendes.

Destinataris de les dades

Els destinataris de la informació arreplegada seran exclusivament els propis empleats de Crecimiento Online, S.L. o els prestadors de servicis a esta entitat (incloses, si és el cas, les seues pròpies filials).

Cessió d'Informació

Crecimiento Online no compartirà dades personals de clients amb cap tercer, llevat que el client autoritze expressament les dites cessions.

Si es comptara amb la dita autorització expressa, Crecimiento Online podrà cedir a inversors o socis potencials dades agregades i anònims basats en informació arreplegada dels clients. En els dits casos, només es facilitarà informació estadística i la informació que permeta identificar una personal es mantindrà absolutament confidencial.

En el cas que Crecimiento Online siga venut, la informació arreplegada dels clients podrà subministrar-se als nous propietaris.

En el moment en què s'efectue la primera cessió de dades informarem d'això als afectats, indicant, així mateix, la finalitat del fitxer, la naturalesa de les dades que han sigut cedits i el nom i adreça del cessionari.

Ofertes especials i actualitzacions

Els clients de la Botiga Online podran rebre ocasionalment informació sobre productes, servicis, ofertes especials i eventualment una newsletter. Com a mostra de respecte per la privacitat dels seus clients, oferim la possibilitat de no rebre este tipus de comunicacions indicant-ho en l'espai de configuració de la newsletter o per mitjà de l'enviament d'un e-mail datos@crecimiento-online.com.

Anuncis sobre els servicis

En infreqüents ocasions podrà ser necessari enviar un anunci estrictament relacionat amb els servicis si, per exemple, un servici se suspén temporalment a causa de raons de manteniment. En tot cas, estes comunicacions no tenen naturalesa comercial i els clients podran oposar-se a rebre les dites comunicacions si no accepten rebre el butlletí de novetats.

Avís legal

Li informem que Crecimiento Online podrà facilitar informació personal a les autoritats competents quan siga requerit d'acord amb la legislació vigent.

La Botiga Online realitza enllaços a altres pàgines. Per favor tinga en compte que nosaltres no som responsables dels usos de privacitat de les dites pàgines; per això, li animem que Llija les declaracions de privacitat de totes i cada una de les pàgines web que demanen dades de caràcter personal. La present Política de Privacitat només és d'aplicació a la informació arreplegada per Crecimiento Online.

Manteniment de les dades

Una vegada conclosa la relació contractual amb el client, Crecimiento Online es reserva el dret de conservar les dades del client que es done de baixa durant el temps necessari per a complir amb les seues obligacions legals. Durant eixe temps, les dades personals romandran bloquejats i no seran utilitzats per a cap altra finalitat que no siga l'avantdita o per a la facturació o cobrament de factures pendents. Una vegada conclosos els terminis legals per al seu manteniment les dades seran eliminades.

En el cas que les dades subministrades estiguen associades a una compra, la legislació espanyola ens obliga a mantindre almenys durant cinc anys pel que no es podran esborrar ni rectificar encara que el client així ho sol·licite.

Crecimiento Online manté els nivells de protecció de les seues dades personals d'acord amb la normativa vigent en matèria de mesures de seguretat, i ha implantat tots els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que el client facilite. No obstant això, Crecimiento Online no pot garantir la seguretat absoluta de les dades. Qualsevol altra informació particularment sensible, com a detalls de pagament arreplegats per a transaccions comercials, s'encriptarà abans de ser transmesa.

Responsabilitat del client

El client és responsable de la seguretat del seu número d'identificació de client, nom d'usuari i de les seues contrasenyes. Comprove que les guarda en un lloc segur i que no les compartix amb ningú.

Recorde sempre desconnectar-se a l'acabar una sessió per a assegurar-se que altres persones no poden accedir a les seues dades de caràcter personal. Prenga esta precaució inclús si no està utilitzant un ordenador públic com en una biblioteca o en un cibercafé, sinó també quan use el seu ordenador privat a casa.

Drets dels clients

El client tindrà la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició solicitándolo per qualsevol mitjà que deixe constància del seu enviament i de la seua recepció. Per a exercir els seus drets, podrà dirigir-se per escrit a la següent adreça postal: Crecimiento Online, S.L., Plaça Gerardo Salvador, 1 – 46988 Paterna (València - Espanya), o a l'adreça de correu electrònic datos@crecimiento-online.com indicant les seues dades identificatives. Igualment en qualsevol moment el Client podrà revocar, sense efectes retroactius, el seu consentiment per al tractament de les seues dades.

Preguntes

Qualsevol pregunta relativa a la present Política de Privacitat podrà dirigir-se a la següent adreça d'email datos@crecimiento-online.com.

Consentiment

Per a integrar les seues dades personals en fitxers de Crecimiento Online i utilitzar-los per a les finalitats previstes en la present Política es necessita el consentiment del client.

El client prestarà el seu consentiment a la present Política de Privacitat durant el procediment d'ompliment del formulari de registre. Abans de la dita acceptació, cap dada de caràcter personal relatiu a la seua persona serà incorporat a fitxers de Crecimiento Online, excepte els de navegació i funcionament que són anònims.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead O Reset password