O dominio web e a web dabudaehome.com son propiedade, e están xestionados por:

Crecimiento Online, S.L.
Gerardo Salvador, 1
46988 - Paterna (Valencia)
España
Tel: +34 625223133
Email:
info@dabudaehome.com

Identificador Fiscal
(CIF): B98515752

Identificador Rexistral: CRECIMIENTO ONLINE, S.L. está inscrita no Rexistro Mercantil de Valencia, Tomo 9598, Libro 6880, Folio 140, Folla V-152895

Propiedade intelectual e industrial:

Os contidos publicados na tenda e especialmente os deseños, textos, gráficos, logos, iconas, botóns, así como o software, os nomes comerciais, as marcas ou debuxos industriais e calquera outros signos susceptibles de utilización industrial e comercial están suxeitos a dereitos de propiedade intelectual e industrial de Crecimiento Online, S.L. e/ou de terceiros titulares dos mesmos. En ningún caso se entenderá que se concede licenza ningunha ou se efectúa renuncia, transmisión, cesión total ou parcial dos devanditos dereitos nin se confire ningún dereito nin expectativa de dereito, e en especial, de alteración, explotación, reprodución, distribución ou comunicación pública sobre os devanditos contidos sen a previa autorización expresa de Crecimiento Online, S.L. e/ou dos titulares correspondentes.

Lexislación aplicable e foros:

As compravendas realizadas nesta web / tenda online, sométense á lexislación española.
No suposto de que xurda calquera conflito ou discrepancia na interpretación ou aplicación das presentes condicións contractuais, os Xulgados e Tribunais que, se é o caso, coñecerán do asunto, serán os que dispoña a normativa legal aplicable en materia de xurisdición competente, na que se atende, tratándose de consumidores finais, ao lugar do cumprimento da obriga ao ao do domicilio da parte compradora.

No caso de que a parte compradora teña o seu domicilio fóra de España, ou que se trate dunha compravenda realizada por unha empresa, ambas as dúas partes sométense, con renuncia expresa a calquera outro foro, aos Xulgados e Tribunais de Valencia (España).

A lingua oficial da web é o castelán (español). Calquera dúbida ou interpretación estará baseada nos textos publicados en español. As traducións poden ter algún erro, sendo a legua válida o castelán.

Lea as nosas Condicións Xerais e a Política de Protección de Datos.

Concepto e produción:
Este sitio web foi creado utilizando a solución de código aberto PrestaShop™.

Creación, desenvolvemento e xestión da web realizada por:
Crecimiento-Online.com

Information regarding online dispute resolution pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR (Online Dispute Resolution Regulation):

The European Commission gives consumers the opportunity to resolve online disputes pursuant to Art. 14 Para. 1 of the ODR on one of their platforms. The platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) serves as a site where consumers can try to reach out-of-court settlements of disputes arising from online purchases and contracts for services.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Ou Reset password